פתיחת פניה חדשה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .jpeg, .gif, .zip, .txt, .log, .csv, .xls, .tab, .rar, .tar, .xlt, .png, .pdf, .cer, .csr, .crt, .xlsx, .harp, .wav, .mp3, .rtf, .doc, .docx, .mobileconfig (גודל קובץ מירבי: 150MB)

ביטול